Pilna spektra būvniecība, sākot ar pamatiem, beidzot ar būvvaldi un saskaņošanu